Tržaška med Gmajnicami in ulico Miroslava Turka

Datum posnetka: 05.09.2004
Številka: 179
Ocenjevalec: Miha Ambrož
Ocena nevarnosti:
Ocena neudobnosti:
Ocena rešljivosti:


pomen oznak...


Problem
Ob izdelavi pasu za zavijanje levo na Tržaški je bila namesto kolesarskega pasu izdelana kolesarska steza na pločniku. Izdelava prehodov na kolesarsko stezo in z nje je popolnoma neustrezna (ostri robniki, strme klančine, nepregledno križanje z ulico Miroslava Turka), zaradi česar morajo kolesarji voziti po vozšču.Možna rešitev
Urediti robnike, popraviti klančine, zagotoviti preglednost na križišču. Če to ni možno, zarisati kolesarski pas, kakršen je bil tam pred prenovo.

nazaj na seznam | pošlji komentar