Roška cesta

Datum posnetka: 10.06.2012
Številka: 224
Ocenjevalec: Gašper Žemva
Ocena nevarnosti:
Ocena neudobnosti:
Ocena rešljivosti:


pomen oznak...


Problem
Roška cesta ima na odseku med Streliško in Karlovško cesto prepoved kolesarjenja. Kolesarji so vodeni preko ceste in po dvosmerni kolesarski stezi (ki je široka kot enosmerna steza) do naslednjega križišča. Če hočejo kolesarji iti na Dolenjsko cesto, se morajo preleviti v pešca, če pa hočejo priti na ulico Privoz, pa morajo prečkati dodatno cesto. Kolesarji so zaradi pričujoče ureditve vodeni preko labirinta in so močno upočasnjeni.

      

Možna rešitev
Pločnik na odseku je dovolj širok, da se namesto prometnega znaka ''prepovedano kolesarjenje'' namesti znak ''površina za pešce in kolesarje''. Takšno ureditev poznamo že na Zoisovi cesti.

nazaj na seznam | pošlji komentar