Navezava Žalske in Šmartinske ceste

Datum posnetka: 10.06.2012
Številka: 227
Ocenjevalec: Gašper Žemva
Ocena nevarnosti:
Ocena neudobnosti:
Ocena rešljivosti:


pomen oznak...


Problem
Najhitrejša in najudobnejša povezava Šentvida, Šiške, Bežigrada z BTC-jem v Novih Jaršah poteka po Žalski ulici in naprej po Šmartinski cesti. Huda pomankljivost se nahaja na navezavi med Žalsko in Šmartinsko cesto. Na križišču Šmartinske in Industrijske ceste morajo kolesarji iti preko visokih in neudobnih robnikov, da lahko pridejo iz omenjenega križišča na Žalsko ulico in obratno. To je močna ovira.
Navezava Žalske in Šmartinske ceste je neurejena. Kolesarji, ki hočejo iti iz Šmartinske ceste na Žalsko ulico, morajo iti preko dveh nizkih robnikov. Ti robniki so sicer nizki, vendar je kot, ki ga kolesarji naredijo pri prečkanju robnikov zelo oster. Tukaj kolesarji tvegajo padce in poškodbe.


            

Možna rešitev
Križišče Industrijske in Šmartinske ceste je potrebno povezati z Žalsko ulico na takšen način, da bodo lahko kolesarji med tem križiščem in ulico prehajali brez ovir. Šmartinsko cesto pa je z zaključkom Žalske ulice potrebno povezati tako, da se kolesarji preko klančine dvignejo na nivo hodnika za pešce in po klančini spustijo na nivo Žalske ulice.

nazaj na seznam | pošlji komentar