Pasti za kolesarje v Ljubljani


Pomen oznak


zmerno nevarno - kolesar je ogrožen zaradi nepremišljenega načrtovanja poteka vozišča in/ali objektov na njem, možnost poškodb kolesa in/ali lažjih poškodb kolesarja

nevarno - kolesar je ogrožen zaradi ravnanja ostalih udeležencev v prometu, možnost trkov z ostalimi vozili ali objekti na vozišču in možnost hujših poškodb kolesarja

zelo nevarno - kolesar je ogrožen zaradi spleta neugodnih okoliščin in se kljub svoji pazljivosti nevarnosti ne more izogniti, velika verjetnost prometne nezgode s hudimi poškodbami kolesarja


zmerno neudobno - moten je potek vožnje, kolesar mora po nepotrebnem zmanjšati hitrost zaradi ostrega ovinka, preozke kolesarske steze ipd., ali močno podaljšati svojo pot, če želi slediti poteku kolesarske steze

neudobno - kolesar mora peljati čez objekte na vozišču (robnike, luknje, pokrove jaškov, luže, blato, pesek ipd.), kar zmanjšuje njegovo potovalno hitrost in lahko ob nepazljivosti povzroči poškodbe na kolesu in/ali obleki kolesarja

zelo neudobno - ovire, pred katerimi mora kolesar popolnoma ustaviti ali zapeljati na površino, ki ni namenjena kolesarskemu prometu, da jih obvozi, oziroma mesta, na katerih lahko ob normalni vožnji pride do poškodb kolesa in/ali kolesarja


težko rešljivo - problem je mogoče rešiti samo ob znatnih posegih v okolje in z velikimi stroški (npr. z gradnjo nove kolesarske steze, širjenjem ceste ipd.)

rešljivo z nekaj dobre volje - problem je mogoče rešiti z manjšimi posegi v okolje brez prevelikih stroškov (npr. sprememba, namestitev ali premestitev prometnih znakov, risanje talnih označb, namestitev ovir za avtomobile, sprememba prometnega režima, preprogramiranje semaforjev ipd.)

enostavno rešljivo - problem je mogoče rešiti že z minimalnimi spremembami obstoječih objektov na vozišču (npr. odstranitev signalizacije, ki prepoveduje vožnjo s kolesom, odstranitev premičnih ovir, čiščenje snega ipd.)